geodezja mysłowice


foto

Geodezja Mysłowice Geodetą może zostać osoba z wykształceniem

Geodezja Mysłowice. Geodetą może zostać osoba z wykształceniem wyższym, która ukończyła studia i posiada tytuł inżyniera bądź magistra inżyniera, lub z wykształceniem średnim, uzyskanym w szkole oferującej zajęcia na kierunku, po którym zdobywa się tytuł technik geodeta. Trudno co prawda wymienić wszystkie miejsca, w których geodeta może znaleźć zatrudnienie, ale spróbujemy to zrobić: przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej ...

Top