kontakt
tel. 534 755 600

Sukces na solidnych fundamentach

GO+ home , inwestor Perły Prądnika to grupa spółek skupiających projekty deweloperskie. Firma prezentuje jakościowe podejście do budowanych inwestycji, na które składa się szczegółowa analiza potrzeb mieszkańców, wysoka jakość tworzonych przestrzeni i komfort ich użytkowania oraz pełna odpowiedzialność za całokształt przedsięwzięcia, począwszy od etapu wstępnych projektów do momentu oddania gotowego obiektu.

GO+home obecnie realizuje projekt   www.praskapark.pl


GO+home
ul.Mikołajska 13
31-027 Kraków